HR | EN

Connect with us

Datum zadnje izmjene 11.03.2020.

Izvadak iz cjenika

 

Opis

Točka u Općim uvjetima poslovanja

Naknada

 

Dnevna parking karta

VI.7.

X kn*24 sata

X – cijena sata parkinga na pojedinom parkiralištu

Minimalni iznos računa

VII.3.

X kn/60

X – cijena sata parkinga na pojedinom parkiralištu

Naknada za nepravilno korištenje

XVIII.1.

500 HRK

Za parkiranje na bilo koju drugu površinu osim onu koja je u tu svrhu tako i označena unutar WePark parkirališta.

Iznos najma

 

Istaknut je u detaljnom opisu svake WePark parking lokacije.

 
Gore je prikazan izvadak iz cjenika. Za cjenik svih usluga molimo Vas obratite nam se na info@wepark.eu

Opći uvjeti poslovanja

I. UGOVORNE STRANE

Sljedeći Opći uvjeti poslovanja tvrtke Wepark smart parking d.o.o., OIB 77372456863, (u daljnjem tekstu: WePark) primjenjuju se na fizičke i pravne osobe registrirane putem Wepark aplikacije ili na stranici https://www.wepark.eu (u daljnjem tekstu: Korisnici).

Korisni koji se nađu na WePark parkiralištu, a ne koristeći WePark aplikaciju mogu se smatrati neovlaštenim korisnicima Wepark parkirališta. Zajedno sa korisnicima i neovlaštenim korisnicima (dalje u tekstu: Korisnici)

II. DEFINIRANJE POJMOVA

II.1. Wepark aplikacijaoznačava autorsku ICT aplikaciju koja se može koristiti na pametnom telefonu, tabletu, računalu, a kojom upravlja tvrtka Wepark smart parking d.o.o. i putem koje se korisnici mogu registrirati, unaprijed rezervirati parkirališna mjesta kojima WePark upravlja, locirati rutu do njih putem GPS navigacije, tamo parkirati svoje vozilo te za tu parkirališnu mogućnost bezgotovinski platiti. Poneka parkirališta nude mogućnost kupnje mjesečnih parkirališnih karata. Za detalje obratite se na info@wepark.eu.

II.2. Početna stranica tvrtke Wepark internetska je stranica dostupna na URL-poveznici https://www.wepark.eu , gdje se Korisnik može registrirati kod Wepark-a i prijaviti na svoj račun te rezervirati parkirališna mjesta i to bezgotovinski platiti, te putem koje Wepark također nastupa prema javnosti.

II.3 Parkirališno mjesto označava mjesto za parkiranje motornih vozila na otvorenom parkiralištu ili u parkirališnoj garaži, koji su od pristupa ne ovlaštenih osoba zaštićeni garažnim vratima, rampom i sličnim preprekama, a parkiranje na njemu naplaćuje se prema komercijalnim uvjetima objavljenim uz svaku pojedinu lokaciju unutar WePark aplikacije.

II.4. Garaža označava parkirališnu garažu u nekom objektu, koja je zaštićena mehanizmom za zaključavanje i nije javno dostupna te se u njoj nalaze parkirališna mjesta u ponudi Wepark-a.

II.5. Parkiralište označava površinu na otvorenom koja je zaštićena mehanizmom za zaključavanje, nije javno dostupna te se na njoj nalaze parkirališna mjesta u ponudi Wepark-a.

II.6. Mehanizam za zaključavanje 

Mehanizam za zaključavanje podrazumijeva svaku barijeru koja ograđuje parking od ulice ili pristupnog puta odnosno ograđuje pojedina parkirna mjesta, a između ostaloga uključuje pojedine parkirne barijere, rampe, željezna vrata pogonjena elektro motorom itd.

II.7. Vozilo označava svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, a koja se po svojoj prirodi smatraju osobnim i lako teretnim vozilima te isključuje dječja prijevozna sredstva, prijevozna sredstva na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda u smislu članka 2, st.1 točka 28NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 .

III. PREAMBULA

III.1. Wepark upravlja sustavom najma parkirališnih mjesta. 

III.2. Parkirališne naknade u obliku naknade za najam Korisnik izravno plaća Wepark-u.

III.3. Između Korisnika i Ponuđača parkirališnog mjesta ne nastaje ugovorni odnos niti izravna prava na potraživanje.

IV. SKLAPANJE I PRESTANAK UGOVORA

IV.1. Ugovor u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja između Wepark-a i Korisnika nastaje u trenutku kada se Korisnik registrira u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka (točka V.) uz prihvaćanje ovih Općih uvjeta poslovanja.

IV.1.1. U svrhu registracije Korisnik mora ustupiti barem sljedeće podatke:

 • Adresu e-pošte
 • Nadimak prema vlastitom odabiru, uz uvjet da je odabrani Nadimak slobodan, odnosno da nije već u uporabi od strane drugog Korisnika
 • Zaporku prema vlastitom odabiru

IV.1.2. Kako bi funkcionalnost usluge mogao koristiti u potpunom opsegu, Korisnik mora dodatno ustupiti i sljedeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresu (ulicu, kućni broj, kat i broj stana, poštanski broj i mjesto);
 • Telefonski broj
 • Vrstu, tip, godište, boju vozila te registarsku oznaku

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja Korisnik daje privolu da ga tvrtka Wepark smart parking d.o.o. obavještava o svojim promotivnim akcijama. Korisnik u svakom trenutku ima pravo navedenu privolu ukinuti slanjem zahtjeva za ukidanjem privole na mail info@wepark.eu

Korisnik istodobno pristaje da prikupljene podatke WePark ima pravo dijeliti sa svojim partnerima u loyalty programima kako bi korisnicima osigurali maksimalnu vrijednost za novac. Korisnik u svakom vremenu ima pravo dostaviti pismeni zahtjev za uvidom u prikupljene podatke te za njihovim djelomičnim ili potpunim brisanjem, i to putem mail adrese info@wepark.eu.

IV.1.3. Korisnik pri registraciji odabire zaporku od najmanje 6 znakova -, od kojih barem po jedan treba biti veliko slovo, broj te poseban znak. Dužan je čuvati tajnost te zaporke, ne otkrivati je drugima i štititi od pristupa drugih

IV.1.4. Nakon što se u potpunosti registrirao, Korisnik dobiva pristup funkcijama aplikacije Wepark i početne stranice Weparka te ih može koristiti u svrhu pronalaženja parkirališnih mjesta, a - ako na elektronskom korisničkom računu ima dovoljno sredstava u smislu točke VI. - , može ta parkirališna mjesta rezervirati i unajmiti.

IV.1.6. U slučaju promjene podataka ustupljenih sukladno točki IV.1 Korisnik se obvezuje iste aktualizirati. Obvezan je na zahtjev Wepark-a promijeniti svoju zaporku, pri čemu takav zahtjev neće biti češći od četiri puta godišnje ili može biti upućen bilo kada u slučaju sumnje u nezakonit pristup od strane drugih osoba.

IV.2. Ugovor sklopljen pri registraciji sklapa se na neodređeno.

IV.3. Potencijalni Korisnici ne polažu pravo na registraciju i/ili sklapanje ugovora. Wepark može odbiti sklapanje ugovora bez navođenja razloga.

IV.4. Otkaz:

IV.4.1. Korisnik može u bilo koje vrijeme i s neposrednim učinkom otkazati ugovor sklopljen registracijom. Ugovor se otkazuje pisanim putem, za što je dostatno pristizanje odgovarajućeg e-pisma na adresu Wepark-a.

IV.4.2. Wepark može otkazati ugovor u svakom trenutku s neposrednim djelovanjem ukoliko se pojave materijalni dokazi o nepridržavanju ovog ugovora i zloupotrebi ove aplikacije, a zloupotreba je sve drugo osim u ovom dokumentu opisane funkcije WePark aplikacije. Ugovor se otkazuje pisanim putem, za što je dostatno pristizanje odgovarajućeg e-pisma na adresu e-pošte koju je Korisnik ustupio pri registraciji ili naknadno u skladu s točkom IV.1.V. APLIKACIJA WEPARK i POČETNA STRANICA

V.1. Aplikacija Wepark i početna stranica Wepark funkcioniraju kao sučelje za interakciju između Korisnika i Wepark-a s jedne strane te između Wepark-a i Ponuđača parkirališnih mjesta s druge strane, sa svrhom omogućavanja rezervacije i najma parkirališnih mjesta od strane Korisnika.

V.2. Aplikacija Wepark prenosi ciljanu lokaciju parkirališnog mjesta odabranoga pritiskom odgovarajućeg gumba na zaslonu pametnog telefona na odgovarajućeg pružatelja usluge (za detalje obratite nam se na info@wepark.eu), ako su te aplikacije instalirane na pametnom telefonu Korisnika. Navigacija do parkirališnog mjesta odvija se putem tih aplikacija.

V.3. Nakon prve nadopune korisničkog računa (točka VI.5.) Korisnik može platiti naknadu za uslugu parkiranja.

V.3.1. Trenutan iznos naknade sukladno točki V.3. istaknut je u Cjeniku na početnoj stranici Weparka ili u aplikaciji Wepark. Wepark je ovlašten odreći se naplate ove naknade, ali Korisnik nema pravo na odricanje plaćanja, osim uz odobrenje WePark-a.

V.4. Aplikacija Wepark služi kao ključ za otključavanje mehanizama zaključavanja parkirališnih mjesta:

V.4.1. Pri korištenju aplikacije Wepark Korisnik mora prilikom dolaska do rampe imati upaljenu Bluetooth-vezu putem koje će rampi biti poslan signal za otvaranje, a po pritisku na dugme „UĐI NA PARKINRALIŠTE“, odnosno na pojedinim lokacijama uspostavom GSM veze (upaljeni „Mobilni podaci“).

V.5. Preuzimanje aplikacije Wepark, njeno korištenje te korištenje početne stranice Wepark Korisniku se ne naplaćuju ako nije drugačije određeno u ovim Općim uvjetima korištenja.

V.6. Ako se u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka prikazuju oglasi drugih, Wepark ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.VI. ELEKTRONSKI KORISNIČKI RAČUN

VI.1. Svakom Korisniku Weparka bit će dodijeljen elektronski korisnički račun koji služi automatskom izvršavanju rezervacija i najmu parkirališnih mjesta od strane Korisnika te naplati rezervacija, najma i drugih usluga od strane Weparka.

VI.2. Navedeni je korisnički račun vidljiv u aplikaciji Wepark i na početnoj stranici Wepark-a te se putem njih bilježi zaključivanje i prestanak pojedinog ugovora o najmu te nastanak i datum dospijeća naplate najma ili drugih usluga koje nudi Wepark.

VI.3. Ako u daljnjem tekstu nije navedeno drugačije, Wepark je izrijekom ovlašten s Korisnikovog računa naplatiti svoja nenaplaćena potraživanja u svezi ovog ugovora ili u svezi najma i korištenja u svezi s tim ugovorom. Wepark ima pravo prebiti potraživanja dostupnim iznosom na računu Korisnika odnosno izdati zahtjev u slučaju nedostatnog iznosa na Korisnikovom računu.

VI.4. Korisnik se obvezuje voditi računa o tome da ne prekorači raspoloživi iznos na korisničkom računu tijekom valjanosti ovog ugovora s Wepark-om te se u slučaju prekoračenja obvezuje bez odgađanja uplatiti dodatna sredstva na korisnički račun.

VI.5. Nadoplata korisničkog računa:

VI.5.1. Nadoplata korisničkog računa vrši se u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Wepark-a. Korisnik odabire željeni iznos nadoplate te ga se dalje navodi na stranicu za plaćanje nekog od ponuđača platnih usluga. Tamo Korisnik odabire željeno sredstvo plaćanja (voucher: kreditna kartica ili drugi načini plaćanja ponuđeni u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Wepark) te završava transakciju odabranim načinom plaćanja. Nakon toga plaćeni će iznos za nekoliko minuta biti vidljiv na korisničkom računu.

VI.5.2. (Periodične) nadoplate korisničkog računa moguće su pomoću svih ponuđenih načina plaćanja (trajni nalog putem e-bankinga, prijenos sredstava putem banke itd.) prijenosom na jednog od ponuđača platnih usluga zastupljenih u Weparku-u.

VI.6. Privremeno blokiranje korisničkog računa:

VI.6.1. Ako Korisnik na svom korisničkom računu nema sredstava ili je saldo negativan (= ispod 0,00 EUR ili HRK ili USD ili JPY ili GBP ili RUB), račun se automatski blokira, čime se Korisniku onemogućuje rezervacija ili najam parkirnog mjesta.

VI.6.2. Ako se vozilo Korisnika u trenutku automatske blokade njegova korisničkog računa nalazi na parkirališnom mjestu, Korisnik će biti u mogućnosti napustiti parkirno mjesto (Korisnih je dužan ukloniti svoje vozilo sa parkirnog mjesta), ali temeljem točke VI.6.1. neće biti u mogućnosti rezervirati ili unajmiti drugo parkirno mjesto te ovim putem je suglasan da snosi tu razliku u cijeni do pune cijene karte za parkiranje ili putem nadoplate novčanih sredstava, plaćanjem direktno te razlike kreditnom karticom ili se obratiti na payment@wepark.eu radi dostave predračuna. 

VI.6.3. Ako Korisnik povrijedi odredbe iz točke XIII.1, Wepark je ovlašten blokirati korisnički račun do naplate ukupne ugovorne kazne i ukupnog iznosa pokrića odnosno do pravomoćnog završetka mogućeg sudskog procesa, ili naplatiti potraživanja izravno od Korisnikovih sredstava na korisničkom računu.

VI.6.4. Na Korisnikovu želju (npr. Prilikom gubitka mobilnog telefona ili zbog neovlaštenog pristupa drugih) korisnički se račun blokira do izričitog opoziva od strane Korisnika, pod uvjetom da je moguća nesumnjiva identifikacija Korisnika.

VI.7. U slučaju negativnog salda na korisničkom računu Korisnik svoj račun mora nadoplatiti u roku od 48 sati od prekoračenja salda ispod 0,00 EUR , a u suprotnome je Wepark ovlašten naplatiti, a Korisnik to neopozivo prihvaća korištenjem WePark aplikacije, dnevnu parkirnu kartu u iznosu razlike do ukupne cijene parkinga.

VI.8. Ako pri prestanku ovog ugovora Korisnik na računu ima sredstava koja je sam uplatio, ona će mu biti isplaćena zajedno s ispostavom završnog računa. Sredstva se isplaćuju na bankovni račun koji Korisnik obznanjuje u pisanom obliku prilikom ili nakon otkazivanja ugovora (vidi točku IV.4.). Isplata u gotovini isključena je. Isplata sredstava danih Korisniku na raspolaganje od strane Weparka-a u okviru akcija (promocija, tell-a-friend itd.) isključena je.

VII. REZERVACIJA PARKIRNOG MJESTA

VII.1. Korisnik je u mogućnosti unaprijed rezervirati parkirno mjesto putem aplikacije Wepark ili e-početne stranice Wepark. Korisnik za tu svrhu odabire garažu ili parkiralište s odgovarajućim slobodnim parkirališnim mjestom u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka. Nakon potvrde rezervacije u danoj garaži odnosno na danome parkiralištu, Wepark zatvara jedno parkirališno mjesto za vrijeme trajanja rezervacije te se ono drugim Korisnicima prikazuje kao zauzeto. U slučaju nepostojanja pojedine barijere na samom parking mjestu WePark ne može utjecati na ponašanje trećih osoba ukoliko one svojim ponašanjem, nečinjenjem ili nečim drugim ometaju Korisnika u korištenju ove usluge. Ovim putem WePark ne snosi nikakvu materijalnu ili drugu odgovornost u slučaju da Korisnik aplikacije rezervira parking mjesto koje mu bude onemogućeno u korištenju obzirom da je treća osoba nepropisno i suprotno općim uvjetima koji važe na WePark parkiralištima ostavila svoje vozilo u vremenu koje je rezervirao Korisnik.

VII.2. Cijena rezervacije jednaka je cijeni sata parkiranja na odabranom parkiralištu iz WePark sustava. Rezervacija se smatra najmom te Korisnik nema pravo na povrat sredstava ukoliko ne dođe na samu lokaciju.

VII.3. Ako na korisničkom računu nema dovoljno sredstava, rezervacija nije moguća. Rezervacije u tijeku automatski se prekidaju kada sredstva na korisničkom računu nisu dostatna za održavanje rezervacije ili početak novog parkiranja. Neophodan minimalni iznos na tekućem računu istaknut je u Cjeniku.

VII.4. Ako tijekom valjanog trajanja rezervacije dođe do prekida ugovora, rezervacija se automatski prekida. Iznos rezervacije naplaćen do tog trenutka neće biti vraćen.

VII.5. Moguće je rezervirati više parkirališnih mjesta po Korisniku ukoliko se mjesta ne nalaze na istim parkiralištima, odnosno samo jednog parkirališnog mjesta za određeno parkiralište. Najduže moguće trajanje rezervacije iznosi 3 sata za korisnike s pretplatom odnosno neograničeno za korisnike bez pretplate.

VII.6. Ako Korisnik utvrdi da je parkirališno mjesto koje je rezervirao već zauzeto parkiranim drugim vozilom ili je na drugi način blokirano, on je o tome odmah dužan izvijestiti Wepark putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Wepark-a (točka XVI.). U tom slučaju bit će mu vraćen iznos već naplaćenih troškova rezervacije. Isključena su bilo koja druga dodatna potraživanja od strane Korisnika, a posebno naknada nadoknade štete ili bilo koja druga nadoknada ili nadomjestak.

VIII. NAJAM PARKIRALIŠNIH MJESTA

VIII.1. Predmet sklopljenog ugovora o podnajmu parkirališno je mjesto koje se nalazi u garaži ili na parkiralištu, koji su zaštićeni jednim ili više mehanizama za zaključavanje.. Odabir parkirališnog mjesta koje će biti predmet najma vrši se s jedne strane upravljanjem mehanizma za zaključavanje garaže ili rampe radi dobivanja pristupa parkirališnom mjestu, a s druge strane stvarnim parkiranjem vozila na zadanome parkirališnom mjestu.

VIII.2. Na prilazu kućnoj garaži odnosno rampama postavljeni su mehanizmi za zaključavanje od strane Wepark-a. Radi ulaska odnosno napuštanja garaže Korisnik se obvezuje koristiti softver (aplikaciju Wepark)).

VIII.3. Korisnik započinje najam tako da u aplikaciji Wepark pritisne polje s oznakom „Enter the garage“ ili gumb s istoznačnim tekstom.

VIII.4. Korisnik se izričito obvezuje svojim vozilom pristupati garažama i parkiralištima kojima upravlja Wepark samo putem predviđenih pristupnih puteva odnosno rampa korištenjem postavljenih mehanizama za zaključavanje. Također se obvezuje pješice pristupati ili napuštati garažu ili parkiralište samo kroz predviđena pristupna vrata ili vrata dizala koristeći postavljene mehanizme za zaključavanje. Zabranjeno je pješice prolaziti kroz prostor ograđen pristupnom rampom, a Wepark se odriče odgovornosti za povrede ove zabrane.

VIII.5. Ako Korisnik utvrdi da je parkirališno mjesto koje je unajmio zauzeto parkiranim drugim vozilom ili je blokirano na drugi način, odmah treba o tome izvijestiti putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Weparka (točka XVI.). U tom slučaju bit će mu vraćeno 100% od iznosa naplaćenog najma.IX. TRAJANJE NAJMA

IX.1. Odnos ugovornih stranaka u najmu prema točki IX. ograničen je na najduže trajanje od 30 dana (točka IX.5), a može se okončati i ranije sukladno odredbama koje slijede.

IX.2. Kao datum i vrijeme prestanka ugovora o najmu vrijedi trenutak u kojem Korisnik putem Wepark-a primi mogućnost pristupa zatvorenoj garaži ili parkiralištu tako što aktivira mehanizam za zaključavanje postavljenim na garaži ili parkiralištu (točka II.8.).

IX.3. Ugovor o najmu prestaje neposredno u trenutku u kojem Korisnik aktivira mehanizam za zaključavanje zatvorene garaže ili parkirališta na sljedeći način:

 • ako prilikom sklapanja ugovora o najmu koristi aplikaciju Wepark: Pritiskom na odgovarajuće dugme na zaslonu Korisnikovog pametnog telefona.

IX.4. Korisnik prima na znanje da odnos najmodavca i najmoprimca ne završava napuštanjem garaže ili parkirališta vozilom ako prethodno nije pritisnuo odgovarajuće dugme na zaslonu pametnog telefona (kod korištenja aplikacije Wepark) (primjerice u slučaju kvara na mehanizmu za zaključavanje ili na vratima garaže/rampi te stoji otvoren(a) ili zbog tehničkih problema nije moguće okončati najam putem aplikacije Wepark). U tom slučaju do okončanja odnosa temeljenog na ugovoru o najmu dolazi u trenutku kada Korisnik prijavi kvar i napuštanje parkirališnog mjesta putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Wepark-a.

IX.5. Ugovor o najmu neovisno o točki IX.3 prestaje najkasnije po isteku 30 dana računano od datuma i vremena sklapanja ugovora.

IX.6. Daljnji slučajevi automatskog prestanka ugovora o najmu:

IX.6.1. Ako tijekom valjanog trajanja najma dođe do prekida ugovora, odnos najmodavca i najmoprimca automatski prestaje u trenutku prekida ugovora.

IX.6.2. U slučaju uklanjanja Korisnikovog vozila od strane vlasti.

IX.6.3. U slučaju blokade korisničkog računa prema točki VI.6.

IX.6.4. U slučaju zaračunavanja ugovorne kazne prema točki XVIII. i izostanka pravovremenog plaćanja od strane Korisnika.

WePark zdržava pravo i ne raskinuti ugovorni odnos unutar međusobnog dogovora s Korisnikom.X. PRAVO KORIŠTENJA I OBVEZE KORISNIKA

X.1. Predmet najma smije se koristiti isključivo u svrhu parkiranja jednog vozila na dva ili više kotača, koje ispunjava sljedeće uvjete:
Najveća dopuštena visina istaknuta je u opisu pojedine garaže!
Najveća dopuštena širina: 2,30 m
Najveća dopuštena dužina: 5,00 m
Najveća dopuštena masa: 3.500,00 kg

X.2. Skladištenje predmeta bilo koje vrste, uključujući zamjenske dijelove i dodatnu opremu za motorna vozila, zimske, ljetne ili rezervne gume, gorivo, alat itd. Korisniku nije dopušteno.

X.3. Korisnik se obvezuje zaključati svoje motorno vozilo i parkirati ga unutar označenih područja na takav način da korištenje susjednih parkirališnih mjesta ili ulaza i izlaza nikako nije otežano.

X.4. Korisnik po prestanku najma mora vratiti predmet najma tako što će za manje od deset minuta od prestanka ugovora o najmu ukloniti svoje motorno vozilo (točka IX.3.). U slučaju produženja ovog perioda vozilo se odstranjuje o trošku vlasnika, naplaćuje mu se paušalni iznos u visini ugovorne kazne sukladno točki XIX. za nastavak korištenje garaže te dodatne štete (posebno u smislu točke XIII.2) povrh troškova najma koji se nastavljaju zaračunavati.

X.5. Korisnik nije ovlašten raditi izmjene na predmetu najma u vidu označavanja, građevinskih ili drugih izmjena bilo koje vrste.

X.6. Korisnik ne polaže pravo na potraživanja za uloženi trud ili izdatke uložene u predmet najma odnosno u njemu namijenjenu opremu i uređaje koji su korisni Wepark.

X.7. Podnajam ili druga vrsta prijenosa ili prepuštanja predmeta najma Korisniku u potpunosti je zabranjena.XI. NAJAMNINA

XI.1. Najamnina se zaračunava u jedinicama, pri čemu se svaka započeta minuta računa kao jedinica počevši od zaključivanja ugovora. Najamnina po jedinici sastoji se od
a) osnovne najamnine sukladno točki XI.2, i
b) poreza na dodanu vrijednost u važećem zakonski zadanom iznosu od 25%.

XI.2. Iznos najma za određenu garažu ili određeno parkiralište naveden je u Cjeniku u aplikaciji Wepark i na početnoj stranici Wepark - i obvezno se naplaćuje prema tamo navedenoj cijeni.

XI.3. Promjena visine najma ne primjenjuje se tijekom valjanog trajanja parkiranja na novo započete jedinice. Promjena važi od sljedećeg sklapanja najma prema točki IX.XII. DOSPIJEĆE NAJAMNINE, UVJETI PLAĆANJA

XII.1. Pravo na naplatu najma nastaje u trenutku zaključivanja ugovora (točka IX.2.). Najamnina dospijeva na naplatu unaprijed prije svake započete jedinice.

XII.2. Najamnina se naplaćuje s korisničkog računa Korisnika od strane Wepark-a- Korisnički račun tereti se - i tijekom postojećeg ugovora o najmu - po završetku jedne jedinice, tj. svaku 1 minutu, kao i po završetku ugovora o najmu.

XII.3. Ako Korisnik prekorači iznos na svome korisničkom računu ispod 0,00 EUR te ga ne nadoplati u roku od 7 dana od trenutka prekoračenja, Wepark je ovlašten izdati mu putem e-pošte račun za nenaplaćeni iznos najma i nastale troškove (točka VI.7). Ako u sljedećih 7 dana nakon slanja računa ne dođe do datuma valute otvorenog iznosa na računu Wepark-a, tada je Wepark ovlašten prenijeti potraživanje radi naplate duga na svoju pravnu službu ili na tvrtku za naplatu potraživanja. Ovo ne utječe na odvoz vozila sukladno točki XIII.2.Korisnik neopozivo pristaje na sve radnje i prihvaća ih.XIII. PRESTANAK ODNOSA TEMELJENOG NA UGOVORU O NAJMU

XIII.1. Izričito je dogovoreno da Wepark može izvršiti odvoz i skladištenje Korisnikovog vozila na trošak i rizik Korisnika, ako
– on nakon prestanka ugovora o najmu - bez obzira na razlog - svoje vozilo ne ukloni iz garaže u roku od 30 minuta, ili
– iznos najma za naplatu (točka XI.) nadilazi iznos na Wepark računu za najmanje 50,00 EUR, a Korisnik u roku od 48 sati ne nadoplati račun. U tom slučaju Wepark će Korisniku dostaviti račun putem e-pošte 
– je Korisnik svoje vozilo parkirao tako da time otežava korištenje susjednih parkirališnih mjesta ili ulaz ili izlaz (točka X.3.).

XIII.2. Odvozom Korisnikovog vozila ugovor o najmu automatski prestaje. Ovo se ne odnosi na potraživanja od strane Wepark-a za najam ili naknadu štete.XIV. ODGOVORNOST

XIV.1. Wepark ne preuzima odgovornost za materijalnu štetu koju Korisnik pretrpi prilikom korištenja parkirališnog mjesta zbog manjkavih osobina ili stanja parkirališnog mjesta ili prostora na kojem se parkirališno mjesto nalazi, u slučajevima kada osobe povezane s Weparkom nisu postupale u krajnjoj nepažnji, kao i za onu štetu koju Korisnik pretrpi ponašanjem trećih osoba na WePark parkiralištu.

XIV.2. Ovime je sporazumno isključena bilo kakva odgovornost od strane Wepark-a za štetu koja se Korisniku prouzroči zbog propusta ili tehničkih manjkavosti od strane Ponuđača platnih usluga (točka VI.5). Ako neki Ponuđač platnih usluga kazni Wepark zbog Korisnikovog propusta, Korisnik se u svezi s tim potraživanjima obvezuje obeštetiti Wepark i preuzeti odgovornost za troškove. Time su obuhvaćeni i mogući troškovi obrane (posebno izvansudski troškovi, sudski troškovi i troškovi odvjetnika), kao i svi troškovi i šteta nastali kao rezultat upravnog i kaznenog postupka.

XIV.3. Wepark ne podliježe odgovornosti za postupanje drugih, posebno za oštećenja, (provale) krađu, vandalizam ili ostalo kazneno djelovanje, čak i ako drugi zakonito borave na posjedu gdje se nalazi parkirališno mjesto. Također se isključuje odgovornost u slučaju zatajivanja tehnike. Isključena je i odgovornost Wepark-a za štetu koju Korisnik pretrpi zbog neovlaštenog pristupa njegovom korisničkom računu uslijed neovlaštenog korištenja njegovog pametnog telefona ili kartice Wepark, zbog računalnih napada (hakiranja) ili pogrešne navigacije putem Google Karti ili Apple Karti.

XIV.4. Ako Korisnik pri korištenju ošteti parkirališno mjesto ili posjed na kojem se ono nalazi, primjenjuje se sljedeće:

XIV.4.1. Korisnik se obvezuje platiti Weparku iznos pokrića u visini od 500 HRK, što ne isključuje moguća veća potraživanja od strane Wepark-a ili drugih za naknadu štete. Taj iznos naplaćuje se putem Korisnikovog korisničkog računa, a u slučaju nedostatnog iznosa sredstava Korisniku se izdaje račun putem e-pošte. Ako taj iznos nadilazi troškove uklanjanja štete, u roku od mjesec dana nakon uklanjanja štete na korisnički će račun biti isplaćen iznos razlike.

XIV.4.2. Korisnik se obvezuje u potpunosti obeštetiti Wepark i preuzeti odgovornost za troškove u slučaju mogućih potraživanja za nadoknadu štete upućenih od strane Ponuđača parkirališnog mjesta ili drugih osoba. Time su obuhvaćeni i mogući troškovi obrane (posebno izvansudski troškovi, sudski troškovi i troškovi odvjetnika), kao i svi troškovi i šteta nastali kao rezultat upravnog i kaznenog postupka.

XIV.4.3. Korisnik nije ovlašten odbiti plaćanje iznosa pokrića prema točki XIV.4.1. ili odbiti izvršiti obeštećenje i preuzimanje odgovornosti za troškove sukladno točki X.5.2 pozivanjem na osiguranje od građanskopravne odgovornosti.

XIV.5. Korisnik se obvezuje bez odgađanja obavijestiti Wepark o okolnosti neispravnog funkcioniranja mehanizma za zaključavanje na kućnoj garaži ili parkiralištu. Odriče se svih potraživanja od Wepark-a (posebno od odštetnog zahtjeva zbog smetanja posjeda ili zahtjeva za naknadu štete).XV. ZABRANA IZRAVNOG POČETKA POSLOVANJA

XV.1. Korisnik se odriče mogućnosti izravnog sklapanja ugovora o najmu s ponuđačem parkirališnog mjesta za ona parkirališna mjesta koja su u ponudi putem aplikacije Wepark ili na početnoj stranici Wepark.

XV.2. Ako Korisnik unajmi stan kojem je pripisano i parkirališno mjesto u garaži ili na parkiralištu kojim upravlja Wepark, ili ako unajmi takvo parkirališno mjesto, obvezuje se bez odgađanja obavijestiti Wepark. Sklapanje takvog ugovora o najmu s ponuđačem parkirališnog mjesta ne smatra se povredom točke XVI.1 osim ako dolazi do „duplog najma“, budući da je parkirališno mjesto namijenjeno podnajmu slijedom sporazuma između Weparka i ponuđača parkirališnog mjesta.XVI. KORISNIKOVA OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA

XVI.1. Korisnik se obvezuje smjesta - bez nepotrebnog odgađanja u smislu XVI.2. – izvijestiti Wepark o sljedećem:

XVI.1.1. Neispravnost mehanizama za zaključavanje na garažnim vratima, rampama, prilaznim vratima ili vratima dizala (posebice mehanička oštećenja i neprihvaćanje signala aplikacije Wepark);

XVI.1.2. Blokade (i zbog drugih vozila) koje otežavaju ili onemogućavaju prilaz garaži ili parkiralištu kojim upravlja Wepark;

XVI.1.3. Tehnički nedostaci u svezi s aplikacijom Wepark, koji mu onemogućavaju pristup ili napuštanje garaže ili parkirališta, ili sklapanje ili prestanak ugovora o najmu;

XVI.1.4. Okolnost u kojoj je parkirališno mjesto koje je Korisnik rezervirao ili koje je u aplikaciji ili na početnoj stranici Wepark-a prikazano kao slobodno, zauzeto drugim vozilom ili blokirano na neki drugi način;

XVI.1.5. Gubitak ili krađa pametnog telefona na kojem je instalirana aplikacija Wepark;

XVI.1.6. Računalni napadi na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija Wepark i zbog kojih je nastala mogućnost korištenja aplikacije Wepark od strane drugih, ili je Korisniku onemogućeno korištenje aplikacije;

XVI.1.7. Promjene svih drugih podataka ustupljenih pri registraciji na Wepark prema točki IV.1..

XVI.1.8. Šteta koju je Korisnik pretrpio (posebno na vozilu) uslijed korištenja garaže ili parkirališta kojim upravlja Wepark. To je neovisno o uzroku štete i osobi nanositelja štete ili odgovornoj osobi;

XVI.1.9. Šteta koju je Korisnik nanio ponuđaču parkirališnog mjesta ili drugima uslijed korištenja garaže ili parkirališnog mjesta kojim upravlja Wepark. To je neovisno o uzroku štete, osobi nanositelja štete ili Korisnikovu osiguranju od građanskopravne odgovornosti.

XVI.1.10. Proglašenje stečaja nad imovinom Korisnika ili odbijanje proglašenja stečaja zbog nedostatka imovine za pokrivanje troškova;

XVI.1.11. Pravomoćna osuđujuća presuda Korisnika ;

XVI.2. Izvješćivanje od strane Korisnika smatra se pravovremenim:

XVI.2.1. U slučajevima točaka XVI.1.1., XVI.1.2., XVI.1.3. i XVI.1.4., ako do obavijesti dođe u roku od sat vremena od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga;

XVI.2.2. u slučajevima točaka XVI.1.5., XVI.1.6., XVI.1.7., XVI.1.8. i XVI.1.9 ako do obavijesti dođe u roku od 24 sata od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga;

XVI.2.3. u slučajevima točaka XVI.1.10. i XVI.1.11., ako do obavijesti dođe u roku od 24 sata od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga.XVII. ZAŠTITA PODATAKA I USTUPANJE PODATAKA

XVII.1. Korisnik Wepark-u ustupa pravo pohranjivanja, obrade i povezivanja s drugim sadržajima u aplikaciji Wepark za sve podatke zabilježene tijekom korištenja aplikacije Wepark, i Weparkovog kontakt telefona. Time su posebno obuhvaćeni podaci koje je Korisnik ustupio prema točki IV., kao i zabilježeno korisničko ponašanje Korisnika.

XVII.2. Isključivo pravo vlasništva i upravljanja svim podacima generiranima putem aplikacije Wepark ili njoj svojstvenog sustava pripada Weparku.

XVII.4. Wepark je za ustupanje Korisnikovih brojeva telefona ili drugim osobama izuzev vlasnika ili osobe ovlaštene za korištenje parkirališnog mjesta ili njegovog predstavnika ovlašten samo u slučajevima zahtjeva upućenog od strane domaće ili strane vlasti ili suda i unutar ovlaštenja kojima raspolaže takvim podacima

XVII.5. Tijekom valjane aktivnosti parkiranja Korisnik ne polaže pravo na brisanje ili ispravljanje svojih podataka.

XVII.6. Nakon završetka ugovora Korisnik je ovlašten u svakom trenutku putem e-pošte opozvati prihvaćanje prikupljanja, obrade i ustupanja podataka. U tom slučaju Wepark se obvezuje izbrisati podatke na koje se to odnosi.XVIII. NAKNADA ZA NEPRAVILNO KORIŠTENJE

XVIII.1. Kod povrede točaka koje slijede Korisnik je - bez obzira na moguća veća potraživanja od strane Wepark-a - obvezan platiti naknadu za nepravilno korištenje, čija je visina navedena u Cjeniku:

 • kod Oštećenja mehanizama za zaključavanje ili drugog vlasništva Weparka od strane Korisnika, WePark će izraditi izvještaj i troškovnik popravka te o istom obavijestiti Korisnika. Za dodatne informacije molimo Vas obratite nam se putem maila info@wepark.eu
 • Povreda točke X.4. (zakašnjeli izlaz nakon završetka parkiranja);
 • Odvoz vozila sukladno točki XIII.2.;
 • Povreda točke XV.1. (izravan početak poslovanja s Ponuđačem parkirališnog mjesta);
 • Izostanak izvješćivanja ili nepravovremeno izvješćivanje sukladno točkama XVI.1.5., XVI.1.6., XVI.1.7., XVI.1.8., XVI.1.9..;
 • Zlouporaba zbog lažnog izvješćivanja prema točki XVI.;
 • Neplaćanje propisanog iznosa pokrića iz točke XIV.4.1 po dospijeću.

XVIII.2. Ugovorna kazna naplaćuje se s Korisnikovog korisničkog računa. Ako iznos sredstava na korisničkom računu nije dostatan, a Korisnik ne nadoplati račun u roku od 24 sata od trenutka prekoračenja, Wepark je ovlašten Korisniku izdati račun putem e-pošte za otvorena potraživanja zajedno s nastalim troškovima opomene (točka VI.7). Ako u 7 dana koji uslijede nakon slanja računa ne dođe do datuma valute otvorenog iznosa na računu Wepark, tada je Wepark ovlašten prenijeti potraživanje radi naplate dugovanja svojoj pravnoj službi ili tvrtki za naplatu potraživanja.

XVIII.3. Ovo ne utječe na pravo na odvoz vozila prema točki XIII.2.

XVIII.4. U slučaju parkiranja vozila od strane neregistriranog WePark korisnika, a na označeno WePark parkiralište, Korisnik pristaje podmiriti u cijelosti naknadnu za napravilno korištenje i dnevnu parking kartuXIX. PRESTANAK VAŽENJA PRAVA

XIX.1. Korisnik se u svezi zahtjeva koje ima prema Weparku-u treba pozvati na ostvarenje prava pred sudom u roku od šest mjeseci, jer će ona u suprotnome prestati važiti. Taj rok počinje teći od datuma prispijeća zahtjeva na ostvarenje prava.

XIX.2. Za moguće odštetne zahtjeve prema Wepark-u rok za prestanak važenja prava u smislu točke XIX.1 počinje teći od saznanja o šteti, pri čemu je dogovorena apsolutna zastara u roku od tri godine od trenutka nastanka štete te nakon tog roka prestaje valjanost svih potraživanja.XX. ZABRANA KOMPENZACIJE I USTUPANJA

XX.1. Kompenzacija Korisnikovih potraživanja koja nisu u pravnoj svezi s njegovim obvezama niti su utvrđena u sudskom postupku ili priznata od strane Wepark-a, s potraživanjima Wepark-a, isključena je; ova zabrana kompenzacije primjenjuje se i nakon završetka ugovora između Wepark-a i Korisnika, ali nije važeća u slučaju insolventnosti Wepark-a.

XX.2. Ustupanje potraživanja koja postoje prema Weparku zabranjeno je i nije provedivo bez pisanog pristanka Wepark-a.XXI. NADLEŽNOST SUDA I MJERODAVNO PRAVO

XXI.1. Za sve zahtjeve koji proizlaze iz ili u svezi s ugovorima sklopljenima između Wepark-a i Korisnika isključivo se primjenjuje stvarno nadležni sud u Zagrebu, ako nije obavezna primjena nadležnosti suda na lokaciji imovine ili sudske nadležnosti u potrošačkim ugovorima.

XXI.2. Ugovor sklopljen između Wepark-a i Korisnika podliježe jedino hrvatskom materijalnom pravu, ako nije obvezno uzeti u obzir i druge propise.XXII. AKTUALIZIRANJE I PROMJENE UVJETA POSLOVANJA

XXII.1. Korisnik prima na znanje da aplikacija Wepark kontinuirano prolazi procese poboljšanja i optimiziranja. Ako je neophodno aktualiziranje aplikacije Wepark, Korisnik će o tome biti obaviješten pri započinjanju aplikacije te on može pritiskom dugmeta na zaslonu svoga pametnog telefona potvrditi preuzimanje i s njime povezane moguće promjene Općih uvjeta poslovanja.

XXII.2. Wepark zadržava pravo na promjenu ovih Općih uvjeta poslovanja u bilo koje vrijeme te o tome može obavijestiti korisnike putem skočnog prozora u aplikaciji Wepark, na početnoj stranici Wepark i putem e-pošte. Korisnik može prihvatiti tu promjenu pritiskom na odgovarajuće dugme na zaslonu svoga pametnog telefona. Korisnik mora prihvatiti promjene Općih uvjeta poslovanja najkasnije prije zaključivanja novog ugovora o najmu parkirališnog mjesta prema točki IX., jer u protivnom ne postoji mogućnost sklapanja ugovora o najmu s Weparkom.

XXII.3. Ako obavijest o promjeni ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik primi zajedno s obavijesti o aktualizaciji, može prihvatiti samo oboje odjednom.

XXII.4. Promjena ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje se od trenutka prihvaćanja od strane Korisnika i vrijedi za sve buduće ugovore o najmu.XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

XXIII.1. Nevaženje pojedinih odredbi ne utječe na ukupnost ovih uvjeta poslovanja niti na ugovor o najmu zaključen između Wepark-a i Korisnika. Ugovorne strane moraju nevažeću odredbu zamijeniti drugom važećom i dopuštenom odredbom koja je odbačenoj odredbi smislom i svrhom najsličnija.

XXIII.2. Nisu ugovorena akcesorna ograničenja odnosno ovim se putem sporazumno dogovara njihovo ukidanje prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja.

XXIII.3. Korisnici trebaju sve obavijesti Wepark-u dostaviti pismeno - po mogućnosti putem e-pošte, ako nije izričito drugačije predviđeno u ovim Općim uvjetima korištenja .